வாழ்வின் உண்மை

http://ullam.net/a-kovil-byger-01-12-18/far-se-vik-01-12-18/se-00-mat-appu-achi-far-viktig-.mp3

-               

அப்பாவின் சொத்து பிரச்சனைக்கு  போட்ட வழக்கில் இருந்து 17 -03-19 ற்குள் எழுத்து முலம் எனக்கு ஒரு முடிவு வேண்டும்.

இப்ப உள் பக்கத்தில் தான்  வெளிப்படுத்தி அறியத்தந்திருக்கின்றேன். வரும் 21-03-19 திகதிக்குள்  முடிவு வராட்டி அப்பாவிற்கு நடந்த பல உண்மை சம்பவங்களை வெளிப்படுத்துவேன். அப்பாவை வேதனைப்படுத்தி மரணிக்க வைத்த பல உண்மைகளையும்    வேதனையோடு மரணித்த படத்தையும்  முடிவு வரும் வரைக்கும் எடுக்கமாட்டேன். 4 வருடமாக 5 ஆண்பிள்ளைகளையும்  வழக்கு இன்று ஏமாற்றி குடும்ப ஒற்றுமையையும் குழைத்து விட்ட  ராசாத்தி  அருள்ராஜனும்  ஜெகதீஸ்வரி சூரியகுமாரும் அப்பாவிற்கு எவ்வளவு ஏமாத்து வேலை செய்திருப்பார்கள். அப்பாவின் பணத்தை வைத்து  ஆடம்பரவாழ்க்கை வாழ்கின்றார்கள்.

அப்பாவிற்க்கு நம்பிக்கை துரோகம் செய்தவர்கள்

c
website counter