நேரடி ஒலிபரப்பு


மாதகல் பாணாகவெட்டி அம்மன் ஆலய திருவிழா 2015

திருக்குறல்

மலர்மிசை ஏகினான் மாணடி சேர்ந்தார்

நில மிசை நீடுவாழ்வார்

அன்பரின் அகமாகிய மலரில்

வீற்றிருக்கும்கடவுளின்

சிறந்த திருவடிகளை

இடைவிடாமல் நினைக்கின்றவர்

இன்ப உலகில் நிலைத்து வாழ்வார்

 

www.ullam.net

மாதகல் பாணாகவெட்டி அம்மன் ஆலயம்