மாதகல் துறட்டியம்பதி ஆஞ்சநேயர் ஆயல தர்ம கர்த்தா -இராசா கந்தசாமி

பெரியார் இராசா கந்தசாமி அவர்கள் இருக்கும் போது செய்யப்பட்ட அனைத்து சேவைகளும் தொண்டுகளும் இனி வரும் காலங்களிலும் தொடர்ந்து நடைபெறும் என்பதை அறியத்தருகின்றோம்.

நேரடி ஒலிபரப்பு


 

இன்றைய பக்தி கீதம்

மாதகல் துறட்டியம்பதி ஆஞ்சநேயர் ஆலயம் கட்டும்போது எடுக்கப்பட்ட படங்கள்.

மாதகல் துறட்டியம்பதி ஆஞ்சநேயர் ஆலயம் கட்டும்போது எடுக்கப்பட்ட படங்கள்.

மாதகல் துறட்டியம்பதி ஆஞ்சநேயர் ஆலய திருவிழா படங்கள்

www.ullam.net

மாதகல் துறட்டியம்பதி ஆஞ்சநேயர் ஆலயம்