www.ullam.net

J.A.R.S.K

www.ullam.net

www.ullam.net

J.A.R.S.K

www.ullam.net

J.A.R.S.K


Klipa-kovil-02-bild-01-07-19-ullam.net
Klipa-kovil-01-bild-01-07-19-ulllam.net
Klipa-class-far-09-bild-01-07-19-ullam.net
Klipa-class-far-06-bild-01-07-19-ullam.net
Klipa-class-far-01-bild-01-07-19-ullam.net
Klipa-keyboard-03-bild-01-07-19-ullam.net
Klipa-keyboard-02-bild-01-07-19-ullam.net
Klipa-class-mat-08-bild-01-07-19-ullam.net
Klipa-class-mat-09-bild-01-07-19-ullam.net
Klipa-class-mat-02-bild-01-07-19-ullam.net
Klipa-class-mat-05-bild-01-07-19-ullam.net
Klipa-class-mat-04-bild-01-07-19-ullam.net
Klipa-class-mat-07-bild-01-07-19-ullam.net
Klipa-class-mat-06-bild-01-07-19-ullam.net
Klipa-keyboard-01-bild-01-07-19-ullam.net
Klipa-class-mat-01-bild-01-07-19-ullam.net
Klipa-class-mat-03-bild-01-07-19-ullam.net
Klipa-class-bygger-02-bild-01-07-19-ullam.net
Klipa-class-banner-01-bild-01-07-19-ullam.net
Klipa-class-bygger-04-bild-01-07-19-ullam.net
Klipa-class-bygger-03-bild-01-07-19-ullam.net
Klipa-class-bygger-02-bild-01-07-19-ullam.net
Klipa-class-bygger-01-bild-01-07-19-ullam.net
Klipa-class-banner-01-bild-01-07-19-ullam.net
Klipa-keyboard-01-bild-01-07-19-ullam.net
Klipa-class-mat-04-bild-01-07-19-ullam.net
Klipa-class-mat-05-bild-01-07-19-ullam.net
DSC07879
DSC07882
DSC07888
DSC07885
DSC07889
DSC07884

இன்றைய நாள்

 07-11-19

28-09-2015

26-03-2012

World Humanist Day

உலக மனிதநேய தினம்

World Music Day

உலக இசை நாள்

DSC07211
DSC07212
DSC07197
DSC07190
DSC07207
DSC07189 - Kopi
DSC07185
DSC07313
DSC07327
DSC07331
DSC07555

26-05-2011

28-09-2012

19-10-2015

  நினைவுநாள்  


Skærmbillede 2019-05-23 kl. 08.15.59
kandasamy segar 24-05-19 Jpeg
valvin banner-18-06-18
Skærmbillede 2019-05-23 kl. 08.25.15
valvin cz;ik banner-11-06-18 kopi

அப்பாவின்  பிரச்சனைக்கு  போட்ட வழக்கில் இருந்து  எனக்கு ஒரு முடிவு வேண்டும்.

அப்பாவிற்கு நடந்த பல உண்மை சம்பவங்கள். அப்பாவை வேதனைப்படுத்தி மரணிக்க வைத்த பல உண்மைகள்.


4 வருடமாக 5 ஆண்பிள்ளைகளையும்  வழக்கு இன்று ஏமாற்றி குடும்ப ஒற்றுமையையும் குழைத்து விட்ட  ராசாத்தி  அருள்ராஜனும்  ஜெகதீஸ்வரி சூரியகுமாரும் அப்பாவிற்கு எவ்வளவு ஏமாத்து வேலை செய்திருப்பார்கள். அப்பாவின் பணத்தை வைத்து  ஆடம்பரவாழ்க்கை வாழ்கின்றார்கள்.

அப்பாவிற்க்கு நம்பிக்கை துரோகம் செய்தவர்கள்

அப்பாவிற்க்கு நம்பிக்கை துரோகம் செய்தவர்கள்

( மேலும் )

அப்பாவிற்க்கு நம்பிக்கை துரோகம் செய்தவர்கள்

சூரியகுமார் ஜெகதீஸ்வரி

( மேலும் )

அப்பாவிற்க்கு நம்பிக்கை துரோகம் செய்தவர்கள்

மாதகல் கஜேந்திரன் ஜயர்

( மேலும் )

அருள்ராஜன்‚ ராஜேஸ்வரி பதிவுகள்

இன்றைய நாள்

உழைப்பாலும் வான்போல உயர்ந்து நின்றார்அப்பா

சேவை செய்வதிலும் முன் நிற்பார் என்றுமே அப்பா

தன் கையால் யாவருக்கும் கொடுத்தவர்தான் அப்பா

தற் பெருமை இல்லாத தங்கம் தான் அப்பா 


உன்னதமாய் இறைபணியை செய்து வாழ்வில் முடித்தார்

உயிர் இருக்கும் வரை தன்னால் இயன்றளவு செய்தார்

செல்வந்தனாய் இருந்தபோதும் எளிமையாக வாழ்ந்தார்

சென்ற இடம் எல்லாம் மதிப்போடு வாழ்ந்தார்


DSC07418
DSC07949
DSC07388
DSC07888
DSC07190
DSC07964
DSC07211
DSC07961
DSC07207
DSC07344
DSC07952
DSC07553
DSC07886

இராசா

கந்தசாமி சேகர்

( மேலும் )

இராசா கந்தசாமி

( மேலும் )

( மேலும் )

உழைப்பாலும் வான்போல உயர்ந்து நின்றார்அப்பா

சேவை செய்வதிலும் முன் நிற்பார் என்றுமே அப்பா

தன் கையால் யாவருக்கும் கொடுத்தவர்தான் அப்பா

தற் பெருமை இல்லாத தங்கம் தான் அப்பா 


உன்னதமாய் இறைபணியை செய்து வாழ்வில் முடித்தார்

உயிர் இருக்கும் வரை தன்னால் இயன்றளவு செய்தார்

செல்வந்தனாய் இருந்தபோதும் எளிமையாக வாழ்ந்தார்

சென்ற இடம் எல்லாம் மதிப்போடு வாழ்ந்தார்


J.A.R.S.K

counter widget